Site Overlay

Óiskola Utca

A helyzet az, hogy amilyen páratlan megfigyelő vagyok, mindössze idén tavasszal jöttem rá, hogy a város címerében van egy pálmafa, méghozzá konkrétan akkor, mikor fotóztam a Rendőrpalota kapuját a Kossuth u. 20 szám alatt, ami fölött jobban megnéztem a város címerét ábrázoló mázas kerámia domborművet is. És hogy miért van egy Debrecen és Magyarország flórájára totálisan tájidegen növény a város címerében? „A pálma szimbólumát az 1693-as szabad királyi városi címere tartalmaz először, melyet a kortársak egyértelműen a nyomorúságos korszakuk jelképi kifejeződéseként éltek meg. … Előfeltevésünk szerint a prédikátorok tették le az alapjait annak, ahogy ma Debrecenről gondolkodunk, és a város címere (később az egyház, majd a Kollégium szimbóluma is) nem egyszerűen csak tárgyi emlék, hanem annak heraldikai jegyei feltétlenül megjelenítői a 17. századi református beszédmódnak. És mindeközben az elbeszélés tényleges elbeszéltje, a Templom, amelynek alakváltozásai meghatározták a lehetséges elbeszélést. Már a Lipót-féle oklevél is hangsúlyozta, hogy egy régóta használt formát erősít meg újra az 1693-as oklevél. Ezáltal Szűcs István feltevését támasztjuk alá, aki a címer szimbólumaiban a város viszonytagságainak tükörképét vélte felfedezni, melyet azonban eddig semmilyen adat nem támasztott alá Zoltai Lajos kétkedő megjegyzése szerint: „Feltehető ugyan, de semmivel sem bizonyítható, hogy Rudolf és Leopold czímerbővítéseivel is Debreczen históriáját és némely jeles tulajdonságit akarták szimbolizálni. Ezt a jelenséget ifj. Révész Imre, református püspök, értelmezve a címert, kiemelten is a főnix és a glóriás bárány szerepét, egyenesen Debrecen lelkéből sarjadt jelképnek tulajdonította: „Debrecen lelke az a magyar polgári lélek, amelyet tűzállóvá a város főnix-sorsa edzett, teher alatt nőni a munka pálmájának reménysége tanított, lelki magyarrá a Biblia tett, türelmessé és tágkeblűvé a Kereszt titka nevelt”. (Csorba Dávid: A zászlós bárány nyomában. A magyar kálvinizmus 17. századi világa) Hogy ez a pálma egyébként Alsójózsán, az Óiskola utca egyik régi házának a falán azért van itt, mert szimbolikus, vagy azért van itt, mert szép, nem tudom. Ha véletlenül van róla információtok, akkor feltétlen írjátok le kommentben

#0973
Óiskola Utca; 47.599904, 21.594689
Utca első említése: 1991
Canon EOS 6D
f4; 1/500; ISO-160; 98mm
2020.9.20.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com