Site Overlay

Dombhajlat utca

Múlt héten realizáltam, hogy Szíkigyakoron valójában viszonylag sok (n=32) utca van, így még bőven lesz mit fotózni arrafelé. (Például napkeltét a Napnyugta utcán, és napnyugtát a Napkelte utcán, életem side-projektje lesz, már mondom.)

Néhány szó arról, miért hosszú í-vel írom a városrészt, annak ellenére, hogy hivatalosan nem így kell írni: Molnár Zsolt botanikus, etnoökológus 2012-ben megjelent „A hazai (elsősorban a tiszántúli szolonyec) szíkes növényzet magyar nyelvű tudományos szakszókincsének változása az elmúlt másfél évszázadban” c. cikkében egy alfejezetben taglalta, miszerint az általa ebben a tanulmányban áttekintett cikkekben „… az i betű hol hosszú, hol rövid alakban szeperel a szík szórészletet tartalmazó kifejezésekben. A népnyelv a szík, szíkes (székes) alakot használja mind a mai napig”, ezen kívül „hosszú í-vel ejtették a szíket a 19. században is.” A cikk szerint előbb a talajtannal foglalkozó szakemberek, később a botanikusok is elhagyják a hosszú í-t, habár 1992-ben mégis megjelenik egy kivétel, ahol a vonatkozó szavak 83%-a hosszú í, de Zsolt szerint „ennek oka a gépelő lehet, aki talán debreceni születésénél fogva a rövid i-s szavak zömét hosszú í-re cserélte gépeléskor.” Zsolt aztán így folytatja: „Napjainkban egyébként a helyesírási szabályzat az irodalmi nyelvben nem tartja helyesnek a hosszú í használatát. Sajnos a rövidülés szaknyelvi okait nem ismerjük (a köznyelvben megfigyelhető egy hasonló folyamat, pl. a (tojás)szík és a szíkvíz í-jének rövidülése, talán ez az egyik oka a szaknyelvi változásnak). Mivel azonban a hortobágyi tájnyelv (értve ez alatt a tájban nevelkedett kutatók, természetvédők egy részét is) a hosszú í-t használja, indokoltnak tartjuk, hogy mi is ezt tegyük, és másokat is a hosszú í-s változatok használatára buzdítsunk.”

A másik indokom a hosszú í használatára az egy a Juhász Géza utcán 2021-ben megismert bácsi szóhasználata, aki a beszélgetés során szintén hosszú í-vel használta Szíkigyakor nevét. Itt van a fényképhez és a beszélgetéshez vezető link:

Ezen a szíkigyakori panorámán pedig egyébként a Kisfenyves utca, és a hozzá tartozó kis erdei fenyves látható, egész pontosan a szintén beszédes nevű Dombhajlat utcáról fotózva.

#1721/1471/1998

Dombhajlat utca; 47.580558, 21.710575
Utca első említése: 2005

Canon EOS 6D
f6.3; 1/500; ISO-2000; 95mm

2024.03.23.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com